Osmosis Compacta Circle des de

L'osmosi és un procés natural en el qual l'aigua passa a través d'una membrana semipermeable, des d'una solució menys concentrada a una solució més salina per equilibrar les concentracions. Així en el medi ambient s'aconsegueix extreure aigua pura. Per exemple, les arrels permeten a les plantes extreure l'aigua de terra actuant com membranes que dilueixen l'alta concentració de sals que hi sol haver en la seva saba.

DIMENSIONS

Altura total (A) 417 mm Ample (B) 234 mm Fons (C) 348 mm

Osmosis Compacta Circle des de

€ 560,00Price